Petice č. 0169/2019, kterou předložil P. T., státní příslušnost: Bulharsko, v zastoupení Unie evropských producentů zelené energie (UEGEP) ve věci údajné deformace pravidel hospodářské soutěže na bulharském trhu s energií  
Údaje o petici  

0169/2019

Název shrnutí: Petice č. 0169/2019, kterou předložil P. T., státní příslušnost: Bulharsko, v zastoupení Unie evropských producentů zelené energie (UEGEP) ve věci údajné deformace pravidel hospodářské soutěže na bulharském trhu s energií

Číslo petice: 0169/2019

Témata: Hospodářská soutěž

Země: Bulharsko

Název spolku nebo sdružení: Union of European Producers of Green Energy (UEGEP)

Údaje o předkladateli  

Jméno: P. T.

Shrnutí petice  

Předkladatelka tvrdí, že v Bulharsku působí ve sféře distribuce energie tři společnosti s dominantním postavením na trhu. Uvádí zároveň, že tyto společnosti nakupují energii od 273 výrobců obnovitelné energie na základě programu rozvoje venkova za nižší cenu, než jakou by musely zaplatit podle smluvního ujednání. Podle předkladatelky tytéž společnosti kupují energii od společností, které čerpají státní i unijní finanční prostředky, a to za vyšší cenu, než jakou určuje zákon. Tvrdí, že výše uvedené jednání představuje porušení bulharského zákona o ochraně hospodářské soutěže, jakož i čl. 106 odst. 1 a článku 102 SFEU.