Petice č. 0204/2019, kterou předložila Evelien Van Den Brinková, státní příslušnost: Nizozemsko, ve věci žádosti o financování biomedicínského výzkumu myalgické encefalomyelitidy  
Údaje o petici Petition is in top ten  

0204/2019

Název shrnutí: Petice č. 0204/2019, kterou předložila Evelien Van Den Brinková, státní příslušnost: Nizozemsko, ve věci žádosti o financování biomedicínského výzkumu myalgické encefalomyelitidy

Číslo petice: 0204/2019

Témata: Osobní záležitosti,  Problematika zdravotního postižení,  Zdraví

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: Evelien Van Den Brink

Shrnutí petice  

Předkladatelka popisuje svůj špatný zdravotní stav způsobený myalgickou encefalomyelitidou (ME). Tato nemoc, někdy také nazývaná jako chronický únavový syndrom, je ničivá chronická nemoc, která způsobuje dysfunkci neurologického, imunitního a endokrinního systému. Předkladatelka uvádí, že ME postihuje přibližně dva miliony občanů EU a nese s sebou značné ekonomické a sociální náklady, čímž představuje skrytou krizi veřejného zdraví. Předkladatelka vyzývá evropské orgány k tomu, aby uvolnily dostatečné prostředky pro biomedicinský výzkum ME za účelem vyvinutí diagnostického testu, metody klinického hodnocení a účinné léčby této ochromující nemoci.