Petice č. 0233/2019, kterou předložila Christine Gibsonová, státní příslušnost: Spojené království, ve věci nutnosti druhého referenda o brexitu  
Údaje o petici  

0233/2019

Název shrnutí: Petice č. 0233/2019, kterou předložila Christine Gibsonová, státní příslušnost: Spojené království, ve věci nutnosti druhého referenda o brexitu

Číslo petice: 0233/2019

Témata: Základní práva

Země: Evropská unie,  Belgie,  Polsko,  Lotyšsko,  Spojené království,  Kypr,  Rumunsko,  Estonsko,  Finsko,  Chorvatsko,  Nizozemsko,  Malta,  Itálie,  Španělsko,  Francie,  Německo,  Rakousko,  Maďarsko,  Česká republika,  Slovensko,  Dánsko,  Irsko,  Litva,  Lucembursko,  Slovinsko,  Portugalsko,  Bulharsko,  Řecko,  Švédsko

Název spolku nebo sdružení: Keep it Green (unincorporated association local environmental group)

Údaje o předkladateli  

Jméno: Christine Gibson

Shrnutí petice  

Předkladatelka žádá, aby Evropský parlament vynaložil veškeré úsilí k obhajobě práv a zájmů občanů Spojeného království, kteří žádají druhé referendum o brexitu. Také uvádí, že jakékoli výsledné rozhodnutí tohoto referenda musí obsahovat povinnost Spojeného království, a to včetně Severního Irska, jednat v souladu s ustanoveními Evropské úmluvy o lidských právech a právními předpisy EU v oblasti životního prostředí.