Petice č. 0296/2019, kterou předložil L.A., státní příslušnost: Velká Británie, ve věci pozastavení platnosti článku 50 na dva roky, aby se zabránilo vystoupení Velké Británie z EU bez dohody  
Údaje o petici  

0296/2019

Název shrnutí: Petice č. 0296/2019, kterou předložil L.A., státní příslušnost: Velká Británie, ve věci pozastavení platnosti článku 50 na dva roky, aby se zabránilo vystoupení Velké Británie z EU bez dohody

Číslo petice: 0296/2019

Témata: Orgány EU,  Ústavní záležitosti,  Základní práva

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: L. A.

Shrnutí petice  

Předkladatel žádá o pozastavení platnosti článku 50 na dobu dvou let, aby bylo zabráněno tomu, že Velká Británie vystoupí z EU bez dohody v tom případě, že britská vláda neuzavře s EU dohodu o vystoupení do 11. dubna 2019.