Petice č. 0399/2019, kterou předložila Helena Gawronová (státní příslušnost: Polsko), s 284 podpisy ve věci neprůhledného postupu při plánování další fáze stavby suchých zásobníků v kladském okrese a hrozeb pro životní prostředí spojených s tímto projektem  
Údaje o petici  

0399/2019

Název shrnutí: Petice č. 0399/2019, kterou předložila Helena Gawronová (státní příslušnost: Polsko), s 284 podpisy ve věci neprůhledného postupu při plánování další fáze stavby suchých zásobníků v kladském okrese a hrozeb pro životní prostředí spojených s tímto projektem

Číslo petice: 0399/2019

Témata: Životní prostředí – voda,  Životní prostředí

Země: Polsko

Údaje o předkladateli  

Jméno: Helena Gawron

Shrnutí petice  

Předkladatelka petice tvrdí, že ve fázi přípravy podkladů pro získání financování Světové banky na další fázi výstavby suchých zásobníků v kladském okrese, jež jsou součástí projektu Odra-Visla (umělá regulace a zlepšení splavnosti polských řek), došlo k nesrovnalostem. Podle jejího názoru neproběhla veřejná konzultace, obyvatelé nebyli s dostatečným předstihem informováni o případném vystěhování a postižené osoby nedostaly důstojnou náhradu za svůj majetek, ani neměly možnost se odvolat. Kromě toho předkladatelka poukazuje na nevratné dopady stavby těchto zásobníků na krajinu a ekologickou rovnováhu v kladském okrese: zničení lesních ekosystémů, včetně ohrožení živočišných a rostlinných druhů chráněných sítí Natura 2000, jakož i ohrožených druhů. Existuje také riziko, že dojde ke zhoršení zadržování vody v krajině a k zabetonování míst, jež jsou cennými turistickými lokalitami, což by mnoho obyvatel pracujících v tomto odvětví připravilo o obživu.