Petice č. 0462/2019, kterou předložil Guy Froment (Francie) ve věci statusu francouzských dobrovolných hasičů  
Údaje o petici  

0462/2019

Název shrnutí: Petice č. 0462/2019, kterou předložil Guy Froment (Francie) ve věci statusu francouzských dobrovolných hasičů

Číslo petice: 0462/2019

Témata: Zaměstnanost

Země: Francie

Název spolku nebo sdružení: Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM

Údaje o předkladateli  

Jméno: Guy Froment

Shrnutí petice  

Předkladatel uvádí, že francouzští dobrovolní hasiči nejsou považováni za normální pracovníky, a tvrdí, že se na ně nevztahují žádná ustanovení směrnic 89/391/EHS, 2003/88/ES, 1999/70/ES, 97/81/ES a 94/33/ES.