Petice č. 0519/2019, kterou předložil Manuel Pardos Vicente (Španělsko), za „Association of Users of Banks“ (sdružení klientů bank, spořitelen a pojišťoven), ve věci ochrany spotřebitele spojené s podvodem Forum Filatelico a Afinsa  
Údaje o petici  

0519/2019

Název shrnutí: Petice č. 0519/2019, kterou předložil Manuel Pardos Vicente (Španělsko), za „Association of Users of Banks“ (sdružení klientů bank, spořitelen a pojišťoven), ve věci ochrany spotřebitele spojené s podvodem Forum Filatelico a Afinsa

Číslo petice: 0519/2019

Témata: Práva spotřebitelů

Země: Španělsko

Název spolku nebo sdružení: ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España

Údaje o předkladateli  

Jméno: Manuel Pardos Vicente

Shrnutí petice  

Předkladatel petice vyzývá k přijetí opatření k ochraně spotřebitele a k zajištění účinné právní ochrany všech evropských spotřebitelů, aby bylo zamezeno právní nejistotě, které jsou momentálně vystaveny osoby poškozené v případu podvodu Afinsa a Forum Filatelico. Také vyzývá španělskou vládu o to, aby zajistila odškodnění více než 460 000 obětí podvodu.