Petice č. 0540/2019, kterou jménem Německého spolkového sdružení soukromých klinik (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.) předložil Thomas Bublitz, státní příslušnost: Německo, ve věci provedení směrnice o dani z přidané hodnoty v německém právu  
Údaje o petici  

0540/2019

Název shrnutí: Petice č. 0540/2019, kterou jménem Německého spolkového sdružení soukromých klinik (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.) předložil Thomas Bublitz, státní příslušnost: Německo, ve věci provedení směrnice o dani z přidané hodnoty v německém právu

Číslo petice: 0540/2019

Témata: Daně,  Vnitřní trh

Země: Německo

Název spolku nebo sdružení: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Údaje o předkladateli  

Jméno: Thomas Bublitz

Shrnutí petice  

Předkladatel uvádí, že k soukromým klinikám provozovaným na základě oprávnění podle článku 30 živnostenského zákona, které ale nejsou zahrnuty do plánu pro spolkové státní nemocnice podle článku 108 zákoníku sociální péče, je pro účely DPH přistupováno jinak než k nemocnicím zahrnutým do uvedeného plánu, přestože poskytují stejné služby nezbytné lékařské péče. Žádá proto Evropský parlament, aby požadoval změnu německých právních předpisů, která by zásadu daňové neutrality zakotvenou ve směrnici o dani z přidané hodnoty provedla ve vnitrostátním právu týkajícím se daně z obratu.