Petice č. 0564/2019, kterou předložil J. K. (Německo) ve věci přeměny zemědělské půdy zpět na volnou přírodu  
Údaje o petici  

0564/2019

Název shrnutí: Petice č. 0564/2019, kterou předložil J. K. (Německo) ve věci přeměny zemědělské půdy zpět na volnou přírodu

Číslo petice: 0564/2019

Témata: Zemědělství

Země: Německo

Údaje o předkladateli  

Jméno: E. P.

Shrnutí petice  

Cílem petice je přimět vlastníky zemědělské půdy, aby umožnili, aby se přibližně 5 % jejich pozemků přeměnilo zpět na volnou přírodu. Vysazování stromů a živých plotů by přispělo k ochraně proti hluku. Zvířata by získala ochranu a stromy by produkovaly kyslík. Vlastníci půdy by měli rozhodovat o tom, které části je možno nechat zarůst. To by jim umožnilo využívat části, v nichž jsou podmínky takové, že je produkce omezena.