Petice č. 0628/2018, kterou předložil O. M. O., státní příslušnost: Francie, za 14 stěžovatelů se dvěma podpisy ve věci zacházení s žadateli o azyl v Bulharsku  
Údaje o petici  

0628/2018

Název shrnutí: Petice č. 0628/2018, kterou předložil O. M. O., státní příslušnost: Francie, za 14 stěžovatelů se dvěma podpisy ve věci zacházení s žadateli o azyl v Bulharsku

Číslo petice: 0628/2018

Témata: Azyl,  Základní práva,  Přistěhovalectví

Země: Bulharsko

Údaje o předkladateli  

Jméno: O. M.

Shrnutí petice  

Předkladatel petici předkládá za skupinu afghánských žadatelů o azyl, kteří prošli uzavřenými nebo otevřenými zajišťovacími zařízeními v Bulharsku. Tito žadatelé o azyl údajně byli v této zemi předmětem špatného zacházení a byli nuceni poskytnout otisky prstů, což podle jeho názoru představuje nezákonné jednání, neboť tak jsou vlastně proti své vůli považování za žadatele o azyl v Bulharsku. Cituje v této souvislosti dublinské nařízení ((EU) č. 604/2013), podle něhož se určuje stát příslušný k posuzování žádostí o azyl. Všichni tito žadatelé mluví o ponižujících podmínkách zadržení: nelidské zacházení ze strany bezpečnostních služeb a dozorců, absence tlumočníků při výsleších, nedostatek jídla, absence hygienických zařízení, a dokonce údajné případy vražd ze strany dozorců v uzavřených zajišťovacích zařízeních.