Petice č. 0695/2018, kterou předložil/a U. K., státní příslušnost: Německo, ve věci mikroplastů v biologických pevných látkách využívaných v zemědělských hnojivech a kalu z čistíren odpadních vod  
Údaje o petici  

0695/2018

Název shrnutí: Petice č. 0695/2018, kterou předložil/a U. K., státní příslušnost: Německo, ve věci mikroplastů v biologických pevných látkách využívaných v zemědělských hnojivech a kalu z čistíren odpadních vod

Číslo petice: 0695/2018

Témata: Životní prostředí – voda,  Životní prostředí – ochrana a zachování,  Životní prostředí,  Životní prostředí – znečištění

Země: Německo,  Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: E. P.

Shrnutí petice  

Předkladatel/ka je znepokojen/a zhoršením znečištění způsobeného plasty, a zejména dopady oběhu mikro- a nanoplastových částic v přírodě. Předkladatel/ka odkazuje na studie dvou německých výzkumných ústavů, které dokládají, že znečištění půdy mikroplasty (prostřednictvím zanášení do sedimentů a podzemních vod) by mohlo mít ničivé dopady na suchozemské ekosystémy, srovnatelně horší než již zkoumané dopady mikroplastů na mořské ekosystémy. Předkladatel/ka odkazuje na další zdroje a dopady mikroplastů na půdu, jako jsou částice z domácnosti, které jsou zanášeny do vodních cest například praním syntetických textilních výrobků. Předkladatel/ka je obzvláště znepokojen/a kontaminací vod vstupujících do čistíren odpadních vod mikroplasty a s tím spojeným rizikem další kontaminace půdy nebo odpadních materiálů později využívaných pro hnojení. Petice rozvádí předběžné vědecké závěry týkající se změn chemických a fyzikálních vlastností mikroplastů po jejich vstupu do suchozemských ekosystémů a přímého účinku na mikroorganismy v podobě endokrinních poruch. Předkladatel/ka rovněž odkazuje na zdokumentované rozšíření mikroplastů v dříve nedotčených prostředích, např. v neobydlených alpských přírodních rezervacích, jakož i na účinky mikro- a nanoplastů vstupujících do potravinového řetězce, a to nejen prostřednictvím ryb a masných výrobků, ale i stopových prvků, které jsou již přítomny v soli, cukru a pivu. Předkladatel/ka uzavírá, že současná situace je zhoršována neexistencí standardizovaných metod pro detekci mikroplastů a jednotného přístupu k souvisejícímu vědeckému výzkumu na úrovni EU a na celosvětové úrovni.