Petice č. 0722/2018, kterou předložil Libor Fleischans, státní příslušnost: Česká republika, ve věci poškození životního prostředí v důsledku změn zákona č. 56/2001 a vyhlášky 302/2001

20 podporovatelů - Status: je možné ji podpořit
 

Údaje o petici

Název shrnutí: Petice č. 0722/2018, kterou předložil Libor Fleischans, státní příslušnost: Česká republika, ve věci poškození životního prostředí v důsledku změn zákona č. 56/2001 a vyhlášky 302/2001

Číslo petice: 0722/2018

Témata: Životní prostředí

Země: Česká republika

Název spolku nebo sdružení: ASEM

Údaje o předkladateli

Jméno: Libor Fleischhans

 

Shrnutí petice

Předkladatel petice uvádí, že dotčené právní předpisy týkající se kontroly emisí z motorových vozidel v České republice nejsou účinné. Je přesvědčen, že existuje řada podvodných metod kontroly, při nichž se manipuluje s kontrolními údaji. Tato situace vede ke stále větším emisím vozidel, což škodí veřejnému zdraví. Předkladatel dále uvádí, že sporné právní předpisy porušují pravidla hospodářské soutěže.