Petice č. 0724/2018, kterou předložil N. R., státní příslušnost: Finsko, ve věci základních práv lidí s neuznávaným postižením  
Údaje o petici  

0724/2018

Název shrnutí: Petice č. 0724/2018, kterou předložil N. R., státní příslušnost: Finsko, ve věci základních práv lidí s neuznávaným postižením

Číslo petice: 0724/2018

Témata: Problematika zdravotního postižení,  Základní práva,  Vnitřní trh – volný pohyb osob

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: N. R.

Shrnutí petice  

Předkladatel si stěžuje, že neexistuje harmonizovaná definice „zdravotního postižení“ v rámci Evropské unie. Vyzývá k holistické definici tohoto pojmu, který by zohlednila druhy postižení, které nejsou zahrnuty v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace. Předkladatel poukazuje na skutečnost, že nedostatečná harmonizace v této věci vede k odlišnému uznávání zdravotního postižení. Některé osoby se zdravotním postižením tak nemají nárok na podporu, ačkoliv ji potřebují. Předkladatel tvrdí, že tato situace brání osobám postiženým neuznávaným druhem zdravotního postižení využívat svých základních práv zaručených Listinou základních práv Evropské unie.