Petice č. 0801/2019, kterou předložil(a) P. R., státní příslušnost: Francie, ve věci potřeby začlenit do obchodních dohod mezi EU a Mercosurem opatření na ochranu životního prostředí s cílem předcházet odlesňování  
Údaje o petici  

0801/2019

Název shrnutí: Petice č. 0801/2019, kterou předložil(a) P. R., státní příslušnost: Francie, ve věci potřeby začlenit do obchodních dohod mezi EU a Mercosurem opatření na ochranu životního prostředí s cílem předcházet odlesňování

Číslo petice: 0801/2019

Témata: Životní prostředí – ochrana a zachování,  Obchod

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: P. R.

Shrnutí petice  

Předkladatel(ka) petice uvádí, že jihoamerické lesy jsou naprosto nezbytné pro trvalou udržitelnost životního prostředí a celkové zdraví planety. Předkladatel(ka) žádá, aby obchodní dohody mezi EU a Mercosurem, které mají být ratifikovány členskými státy EU a Evropským parlamentem, obsahovaly ustanovení, jež ukládají zemím Mercosuru – a zejména Brazílii, vzhledem k politice, kterou její prezident přijal ve vztahu k Amazonskému pralesu –, aby respektovaly a dodržovaly Pařížskou dohodu o klimatu. Předkladatel(ka) tvrdí, že je nepřípustné s vyhlídkou komerčního zisku obchodovat s ničením životního prostředí.