Petice č. 0830/2018, kterou předložila Andrea Hegenbart, státní příslušnost: Německo, ve věci přijetí přísnějších právních předpisů EU v oblasti boje proti změně klimatu a zintenzivnění jejich prosazování vůči členským státům, které je nedodržují  
Údaje o petici  

0830/2018

Název shrnutí: Petice č. 0830/2018, kterou předložila Andrea Hegenbart, státní příslušnost: Německo, ve věci přijetí přísnějších právních předpisů EU v oblasti boje proti změně klimatu a zintenzivnění jejich prosazování vůči členským státům, které je nedodržují

Číslo petice: 0830/2018

Témata: Životní prostředí – ochrana a zachování

Země: Německo

Údaje o předkladateli  

Jméno: Andrea Hegenbart

Shrnutí petice  

Předkladatelka petice protestuje proti tomu, co vnímá jako příliš laxní přístup Unie a členských států k boji proti změně klimatu. Domnívá se, že stávající regulační rámec a právní předpisy nejsou dostatečně přísné, aby odrážely naléhavost problému, a proto by měla být přijata nová opatření. Předkladatelka také odsuzuje to, co vnímá jako nedostatečné sledování a prosazování stávajících právních předpisů. Petice také upozorňuje na mizení zelených prostranství a přetrvávající problém plastového odpadu a znečištění plasty.