Petice č. 0981/2018, kterou předložil Jakub Ditrich (Česká republika), ve věci omezení rychlosti elektrických jízdních kol  
Údaje o petici  

0981/2018

Název shrnutí: Petice č. 0981/2018, kterou předložil Jakub Ditrich (Česká republika), ve věci omezení rychlosti elektrických jízdních kol

Číslo petice: 0981/2018

Témata: Doprava

Země: Česká republika,  Dánsko,  Polsko,  Belgie,  Švédsko,  Španělsko,  Rakousko,  Evropská unie,  Maďarsko,  Kypr,  Lucembursko,  Estonsko,  Portugalsko,  Rumunsko,  Irsko,  Spojené království,  Nizozemsko,  Lotyšsko,  Slovensko,  Finsko,  Chorvatsko,  Slovinsko,  Itálie,  Řecko,  Francie,  Malta,  Německo,  Bulharsko,  Litva

Údaje o předkladateli  

Jméno: Jakub Ditrich

Shrnutí petice  

Předkladatel tvrdí, že stávající omezení rychlosti v EU na 25 km/h, které se vztahuje na elektrická jízdní kola, je nepřiměřené, a přerušení proudu do motoru vede mnoho vlastníků k provádění nezákonných zásahů, jako je například čipování, což má za následek nadměrnou a nebezpečnou rychlost a ztrátu záruky na výrobky. Předkladatel petice navrhuje, aby se omezení rychlosti pro elektrická jízdní kola zvýšilo na 32 km/h, jak je tomu již podle něho v USA, Kanadě, Mexiku a Číně. Podle jeho názoru by omezení rychlosti na 32 km/h znamenalo, že by se uživatelé elektrických jízdních kol při jízdě na rovných cestách cítili normálně a pomohlo by jim to i při stoupáních.

Related information