Petice č. 0981/2018, kterou předložil Jakub Ditrich (Česká republika), ve věci omezení rychlosti elektrických jízdních kol  
Údaje o petici  

0981/2018

Název shrnutí: Petice č. 0981/2018, kterou předložil Jakub Ditrich (Česká republika), ve věci omezení rychlosti elektrických jízdních kol

Číslo petice: 0981/2018

Témata: Doprava

Země: Řecko,  Finsko,  Belgie,  Evropská unie,  Portugalsko,  Itálie,  Slovensko,  Lotyšsko,  Nizozemsko,  Rakousko,  Česká republika,  Německo,  Francie,  Malta,  Bulharsko,  Estonsko,  Maďarsko,  Polsko,  Španělsko,  Kypr,  Rumunsko,  Slovinsko,  Spojené království,  Švédsko,  Litva,  Irsko,  Dánsko,  Lucembursko,  Chorvatsko

Údaje o předkladateli  

Jméno: Jakub Ditrich

Shrnutí petice  

Předkladatel tvrdí, že stávající omezení rychlosti v EU na 25 km/h, které se vztahuje na elektrická jízdní kola, je nepřiměřené, a přerušení proudu do motoru vede mnoho vlastníků k provádění nezákonných zásahů, jako je například čipování, což má za následek nadměrnou a nebezpečnou rychlost a ztrátu záruky na výrobky. Předkladatel petice navrhuje, aby se omezení rychlosti pro elektrická jízdní kola zvýšilo na 32 km/h, jak je tomu již podle něho v USA, Kanadě, Mexiku a Číně. Podle jeho názoru by omezení rychlosti na 32 km/h znamenalo, že by se uživatelé elektrických jízdních kol při jízdě na rovných cestách cítili normálně a pomohlo by jim to i při stoupáních.