Petice 1048/2013, kterou předložila Alessia Galiciová a čtyři spolusignatáři, státní příslušnost: Itálie, ve věci sankcí a případného vyhoštění z Nizozemska v případě, že Nizozemsko legalizuje sdružení „Láska k bližnímu, svoboda a rozmanitost PNVD“, které požaduje legalizaci pedofilie  
Údaje o petici  

1048/2013

Název shrnutí: Petice 1048/2013, kterou předložila Alessia Galiciová a čtyři spolusignatáři, státní příslušnost: Itálie, ve věci sankcí a případného vyhoštění z Nizozemska v případě, že Nizozemsko legalizuje sdružení „Láska k bližnímu, svoboda a rozmanitost PNVD“, které požaduje legalizaci pedofilie

Číslo petice: 1048/2013

Témata: Základní práva

Země: Nizozemsko

Údaje o předkladateli  

Jméno: European Parliament

Shrnutí petice  

Petice krátce žádá o přísné postihy proti Nizozemsku v případě, že zlegalizuje sdružení „Láska k bližnímu, svoboda a rozmanitost PNVD“, které žádá o legalizaci pedofilie a dětské pornografie. Předkladatelé petice prohlašují, že důstojnost a ochrana nezletilých osob patří mezi základní kulturní a etické hodnoty evropských národů.