Petice č. 1072/2018, kterou předložila Silvia Mónica Garelli Font, státní příslušnost: Španělsko, za platformu obětí společnosti iDental ve věci porušení jejich základních práv společností iDental  
Údaje o petici  

1072/2018

Název shrnutí: Petice č. 1072/2018, kterou předložila Silvia Mónica Garelli Font, státní příslušnost: Španělsko, za platformu obětí společnosti iDental ve věci porušení jejich základních práv společností iDental

Číslo petice: 1072/2018

Témata: Zdraví,  Práva spotřebitelů

Země: Španělsko

Název spolku nebo sdružení: PLATAFORMA AFECTADOS IDENTAL UNIDOS (P.A.I.U.)

Údaje o předkladateli  

Jméno: Silvia Monica Garelli Font

Shrnutí petice  

Předkladatelka uvádí, že společností iDental byly tisíce lidí podvedeny a utrpěly újmu na zdraví. Předkladatelka uvádí, že orgány na ochranu spotřebitelů a zdravotnické orgány v celém Španělsku obdržely četné pohledávky a stížnosti vůči této společnosti. Předkladatelka se domnívá, že příslušné španělské orgány nevykonávají přiměřenou kontrolu. Předkladatelka žádá o šetření v oblasti poskytování zdravotní péče o dutinu ústní ve Španělsku a domnívá se, že španělský stát by měl plně nahradit ztráty způsobené obětem podvodu společnosti iDental, včetně škod na jejich fyzickém a psychologickém zdraví. Předkladatelka vyzývá španělskou vládu k vytvoření případných alternativ a ke změně zákona o všeobecné zdravotní péči, aby umožnil začlenění zubní péče do španělského systému veřejného zdravotnictví.