Petice č. 1105/2018, kterou předložila Kremena Petrova, státní příslušnost: Bulharsko, za sdružení Nová Zagora chce dýchat (Нова Загора иска да диша), s 1176 podpisy, ve věci bioplynové stanice ve městě Nova Zagora, Bulharsko  
Údaje o petici  

1105/2018

Název shrnutí: Petice č. 1105/2018, kterou předložila Kremena Petrova, státní příslušnost: Bulharsko, za sdružení Nová Zagora chce dýchat (Нова Загора иска да диша), s 1176 podpisy, ve věci bioplynové stanice ve městě Nova Zagora, Bulharsko

Číslo petice: 1105/2018

Témata: Životní prostředí

Země: Bulharsko

Název spolku nebo sdružení: Нова Загора иска да диша

Údaje o předkladateli  

Jméno: Кремена Петрова

Shrnutí petice  

Předkladatelka petice si stěžuje na to, že výstavba bioplynové stanice ve městě Nova Zagora je v rozporu se směrnicemi a nařízeními EU o ochraně zdraví a životního prostředí. Předkladatelka poukazuje na to, že to má převážně nepříznivý dopad na znečištění životního prostředí a rovněž na zdraví občanů.