Petice č. 1110/2019, kterou předložila N. H., státní příslušnost: Německo, ve věci ukončení zabíjení toulavých psů  
Údaje o petici  

1110/2019

Název shrnutí: Petice č. 1110/2019, kterou předložila N. H., státní příslušnost: Německo, ve věci ukončení zabíjení toulavých psů

Číslo petice: 1110/2019

Témata: Dobré životní podmínky zvířat

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: E. P.

Shrnutí petice  

Předkladatelka petice považuje kruté zacházení s toulavými zvířaty – zejména se psy – za strukturální problém v EU. Tato zvířata často žijí v hrozných podmínkách: nemohou nalézt potravu, přenášejí nemoci a jsou vystavena násilí ze strany lidí. V mnoha členských státech jsou za účelem boje proti šíření toulavých psů zřizována zabíjecí zařízení, ze kterých se podle předkladatelky stává výnosné podnikání. Předkladatelka požaduje zákaz legálního zabíjení psů v Evropě. Místo provozu zabíjecích zařízení by podle jejího názoru měla být zahájena komplexní informační kampaň, přičemž je nutné poskytnout finanční podporu na obecné provádění kastrace těchto zvířat.