Petice č. 1135/2019, kterou předložil Daniel Hirschbach, státní příslušnost: Německo, se dvěma podpisy ve věci žádosti o zákaz používání elektrických lapačů hmyzu využívajících ultrafialové světlo ve venkovních prostorách na území EU  
Údaje o petici  

1135/2019

Název shrnutí: Petice č. 1135/2019, kterou předložil Daniel Hirschbach, státní příslušnost: Německo, se dvěma podpisy ve věci žádosti o zákaz používání elektrických lapačů hmyzu využívajících ultrafialové světlo ve venkovních prostorách na území EU

Číslo petice: 1135/2019

Témata: Životní prostředí,  Rozvoj měst,  Dobré životní podmínky zvířat,  Životní prostředí – ochrana a zachování,  Zdraví

Země: Evropská unie

Název spolku nebo sdružení: Daniel Hirschbach, Margarita Hirschbach

Údaje o předkladateli  

Jméno: Daniel Hirschbach

Shrnutí petice  

Předkladatel petice vyzývá k zákazu používání elektrických lapačů hmyzu využívajících ultrafialové světlo ve venkovních prostorách na území EU. Tvrdí, že tato zařízení způsobují smrt velkého počtu hmyzu.