Petice č. 1138/2018, kterou předložila Mariann Illés-Rácz, státní příslušnost: Maďarsko, ve věci výstavby obytné budovy poblíž lokality sítě Natura 2000 v Debrecínu v Maďarsku  
Údaje o petici  

1138/2018

Název shrnutí: Petice č. 1138/2018, kterou předložila Mariann Illés-Rácz, státní příslušnost: Maďarsko, ve věci výstavby obytné budovy poblíž lokality sítě Natura 2000 v Debrecínu v Maďarsku

Číslo petice: 1138/2018

Témata: Životní prostředí – ochrana a zachování,  Životní prostředí

Země: Maďarsko

Údaje o předkladateli  

Jméno: Mariann Illés-rácz

Shrnutí petice  

Předkladatelka si stěžuje na plánovanou výstavbu obytné budovy v bezprostřední blízkosti lokality sítě Natura 2000, Velkého lesa v Debrecínu, která by v rozporu se směrnicí o ochraně přírodních stanovišť způsobila nevratnou škodu na životním prostředí – na stanovištích a chráněných druzích. Předkladatelka tvrdí, že stavební povolení bylo vydáno v rozporu s právní úpravou a bez ohledu na četná soudní rozhodnutí, kterými bylo zamítnuto.