Petice č. 1156/2019, kterou předložil Nico Semsrott, státní příslušnost: Německo, ve věci přejmenování plenárního jednacího sálu Evropského parlamentu v Bruselu a ustanovení jediného sídla Evropského parlamentu v Bruselu  
Údaje o petici Petition is in top ten  

1156/2019

Název shrnutí: Petice č. 1156/2019, kterou předložil Nico Semsrott, státní příslušnost: Německo, ve věci přejmenování plenárního jednacího sálu Evropského parlamentu v Bruselu a ustanovení jediného sídla Evropského parlamentu v Bruselu

Číslo petice: 1156/2019

Témata: Ústavní záležitosti,  Životní prostředí – znečištění,  Orgány EU

Země: Evropská unie,  Belgie,  Francie,  Lucembursko

Údaje o předkladateli  

Jméno: European Parliament

Shrnutí petice  

Předkladatel petice popisuje, jak Evropský parlament v padesátých letech zahájil své fungování ve Štrasburku v budově Rady Evropy a později rozhodl o pořízení vlastní budovy v Bruselu. Cestování mezi Bruselem a Štrasburkem však pokračovalo a členské státy souhlasily s tím, co současně zakotvily ve Smlouvách (Protokol č. 6): „Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání, která trvají 12 měsíců, včetně zasedání o rozpočtu. Doplňující plenární zasedání se konají v Bruselu. [...]”. Předkladatel petice odkazuje na různé iniciativy poslanců s ohledem na ustanovení jediného sídla v Bruselu. Předkladatel petice poukazuje na to, že situace Evropského parlamentu je poněkud zvláštní, když Evropský parlament nemůže rozhodnout o umístění svého vlastního sídla. Jako řešení předkladatel petice navrhuje přejmenovat bruselský plenární jednací sál v Bruselu na „Štrasburk“, aby tímto se Evropský parlament dále scházel ve „Štrasburku“, tak jak stanoví právní text Smluv. Předkladatel proto navrhuje přejmenování bruselského plenárního jednacího sálu a poukazuje na úspory nákladů a přínosy pro životní prostředí, ke kterým by toto rozhodnutí vedlo.