Petice č. 1186/2018, kterou předložila Katarzyna Krella, státní příslušnost: Polsko, ve věci systémových řešení pro zařízení terapeutické péče a vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti a mládež v Polsku  
Údaje o petici  

1186/2018

Název shrnutí: Petice č. 1186/2018, kterou předložila Katarzyna Krella, státní příslušnost: Polsko, ve věci systémových řešení pro zařízení terapeutické péče a vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti a mládež v Polsku

Číslo petice: 1186/2018

Témata: Vzdělávání,  Zdraví

Země: Polsko

Údaje o předkladateli  

Jméno: Katarzyna Krella

Shrnutí petice  

Předkladatelka zmiňuje situaci polských dětí, které mají potíže se zařadit do tradičního vzdělávacího systému z důvodu traumatického zážitku, psychiatrické péče či různých emocionálních poruch. Podle ní se těmto dětem, které jsou dočasně nepřizpůsobivé, nedostává v posledních letech dostatečné systematické pomoci. V současném systému speciálních škol a reintegračních zařízení nejsou specializovaná centra pro mladší děti mezi 7 a 13 lety věku. Předkladatelka se domnívá, že by tyto děti, které jsou z hlediska intelektu v normě, ale z fyzických nebo posttraumatických příčin nezapadají do tradičního vzdělávání, měly být umístěny do center otevřených 24 hodin (školy s ústavní péčí), kde jim bude poskytnuta diagnostická, edukační i terapeutická pomoc. Dle jejího názoru by měly být co nejdříve právní předpisy změněny a systém péče by měl být reorganizován tak, aby danou kategorii dětí nevylučoval a podporoval jejich pozitivní vývoj.