11. Hvor tit mødes Udvalget for Andragender? 

Møderne i Udvalget for Andragender finder som hovedregel sted hver måned, undtagen i august, hvor der ikke er nogen møder i Parlamentet. Udvalget bistås af et fast sekretariat, som forvalter processen for andragender, har en rådgivende rolle og forbereder udvalgets møder.

Mødedagsordenerne offentliggøres på udvalgets websted. Bemærk venligst, at det ikke er alle andragender, der drøftes offentligt og sættes på dagsordenerne.

Møderne i Udvalget for Andragender er offentlige, og du vil muligvis blive indbudt til at deltage, når dit andragende skal drøftes.

Udvalget for Andragender lægger vægt på gennemsigtighed i sine møder, der webstreames.