12. Hvordan afsluttes et andragende? 

Dit andragende kan blive afsluttet i forskellige faser af proceduren:

a. efter at Udvalget for Andragender har truffet afgørelse om, hvorvidt det opfylder betingelserne for behandling

 b. efter drøftelse på et udvalgsmøde kan udvalget efter at have behandlet et andragende beslutte, at sagen er blevet drøftet og undersøgt tilstrækkeligt

c. når udvalget beslutter, at der ikke kan træffes yderligere foranstaltninger i forbindelse med dit andragende, opføres det til afslutning på en særlig liste (B-listen) på udvalgets dagsorden. Denne liste betragtes som godkendt ved afslutningen af udvalgsmødet

d. når et andragende bliver trukket tilbage af andrageren, eller hvis udvalget afslutter andragendet, fordi det ikke har fået svar fra andrageren inden for en given frist.

Du vil i alle tilfælde blive skriftligt orienteret om udvalgets afgørelse og begrundelserne herfor og eventuelt modtage relevant information og dokumentation, når afgørelsen foreligger.