13. Kan jeg anke en afgørelse fra Udvalget for Andragender? 

Europa-Parlamentet er ikke en appeldomstol og har ingen selvstændige undersøgelses- eller sanktionsbeføjelser. Det er en politisk forsamling, og det fungerer som en facilitator for borgerne og kan yde politisk støtte.

Hvis der imidlertid dukker nye oplysninger op, som styrker andrageres sag, må de gerne fremsende dem. Udvalget kan overveje at genoptage sagen.