14. Vil mit andragende blive offentliggjort og lagt ud på portalen for andragender? 

Efter indgivelsen bliver andragenderne registreret og får deres eget nummer, som du vil få oplyst pr. brev. Derefter laves der et sammendrag af dem, som forelægges medlemmerne af Udvalget for Andragender, der træffer afgørelse om, hvorvidt de opfylder betingelserne for behandling, og hvordan der skal følges op på dem. Det er først, når denne afgørelse er truffet, at sammendragene af andragenderne lægges ud på portalen.

Andragender, der indgives til Europa-Parlamentet, bliver offentlige dokumenter.

Sammendrag af andragenderne offentliggøres først på alle officielle EU-sprog på Europa-Parlamentets portal for andragender, når Udvalget for Andragender har truffet afgørelse om, hvorvidt de opfylder betingelserne for behandling. Sådanne sammendrag omfatter andragerens navn (eller initialer, hvis der er anmodet om anonymiseret behandling), andragerens nationalitet, titlen på andragendet samt et resumé af indholdet. Efter offentliggørelsen af sammendragene på Europa-Parlamentets portal for andragender er det muligt at se andragendernes status og støtte andragender online (se venligst afsnittet "Hvordan kan jeg støtte et andragende? Hvad vil det sige?").

Bemærk venligst også, at Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til hverken at offentliggøre eller oversætte visse sammendrag af andragender, som f.eks. dem hvis emneområde ikke hører under EU's virksomhedsområde, dem der mangler væsentlige elementer, som gør det muligt at identificere EU's virksomhedsområde, dem med en usammenhængende argumentation og en uklar forbindelse med EU's virksomhedsområde, samt dem der indeholder hadefulde udtalelser.