19. Hvordan søger jeg efter eksisterende andragender? 

Det kan spare dig tid og kræfter at søge efter tidligere indgivne andragender: Det kan være, der allerede findes et andragende, som har din interesse, og som du kan støtte. Du behøver ikke at være registreret eller logget ind for at søge i databasen over andragender.

Der er to søgemuligheder:

a. Hurtig søgning:

Den hurtige søgefunktion findes i øverste højre hjørne på siden.

Den hurtige søgefunktion fungerer som en almindelig søgemaskine og viser en liste over andragender sorteret efter relevans, så du får mulighed for at søge efter tekst i sammendragets titel og i selve sammendraget af et andragende. Ønsker du at søge efter en bestemt sætning, skal du bruge "&" som bindeled mellem søgeordene, f.eks. "kunstnerisk&censur" for at søge efter "kunstnerisk censur".

b. Avanceret søgning

Den avancerede søgning vil give mere målrettede resultater end den hurtige søgning, fordi den kan tilpasses.

Klik på "Se andragender" for at få adgang til søgeformularen.

Du skal vælge mindst ét parameter for at få vist resultater, enten ved at udfylde felter og/eller benytte de tilgængelige rullemenuer. Du kan søge på nøgleord, år, status og/eller berørt land. Du vælger bare et eller flere parametre og klikker på "Søg". Resultaterne kommer frem i rækkefølge efter relevans og vil bestå af andragender, der allerede er offentliggjort, dvs. andragender, om hvilke det allerede er afgjort, at de opfylder betingelserne for behandling.

Det er muligt at foretage kombinerede søgninger ved at anvende mere end ét parameter. Du kan også vælge flere værdier inden for ét søgeparameter ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på dem, du ønsker at vælge, se f.eks. "status"-parametret nedenfor.

Når du skriver i feltet "Nøgleord", kan du anvende et hvilket som helst søgeord på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog. De resultater, der fremkommer, vil indeholde dette ord i titlen på eller sammendraget af andragendet. Bindeord som OG, ELLER og * kan ikke benyttes, og det er heller ikke muligt at søge efter en præcis sætning ved brug af citationstegn ("_"). Hvis du ønsker at søge efter nummeret på andragendet, skal du indtaste nummeret i formatet NNNN/ÅÅÅÅ, f.eks. "2728/2013", uden nogen mellemrum.

Søgninger ved hjælp af feltet "Vælg år" frembringer resultater efter det år, hvor et andragende blev indgivet og dermed registreret. Valg af flere år er også muligt ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på dem, du ønsker at vælge.

"Status"-feltet indeholder kun to muligheder: "Opfylder betingelserne for behandling" eller "Opfylder ikke betingelserne for behandling". Hvis du vælger "Opfylder betingelserne for behandling", fremkommer der andragender, som stadig behandles OG andragender, som er afsluttet, OG andragender, som kan eller ikke kan støttes. Hvis du vælger "Opfylder ikke betingelserne for behandling", fremkommer der andragender, som Udvalget for Andragender har afvist, hvad enten dette skyldtes deres beskaffenhed eller proceduremæssige mangler.

I feltet "Vælg berørt land" kan du søge efter andragender, der vedrører et eller flere bestemte lande. Det er vigtigt at være opmærksom på, at "Den Europæiske Union" ikke betyder, at man foretager en søgning, der omfatter alle EU-medlemsstater. Hvis du ønsker dette, skal du vælge alle EU-medlemsstaterne (ved at benytte Ctrl-tasten). "Den Europæiske Union" frembringer andragender, som ikke vedrører noget bestemt land, men snarere indeholder synspunkter eller anmodninger, der gælder for EU som helhed.

Bemærk venligst, at andragender uploades gradvis, når Udvalget for Andragender har afgjort, om de opfylder betingelserne for behandling.