2. Hvem kan indgive et andragende? 

Du kan indgive et andragende, hvis du er:

  • borger i Den Europæiske Union
  • bosiddende i en EU-medlemsstat
  • en juridisk person med vedtægtsmæssigt hjemsted i en EU-medlemsstat.

Du kan indgive dit andragende individuelt eller sammen med andre borgere eller personer.

Hvis dit andragende er underskrevet af flere fysiske eller juridiske personer, kan underskriverne udpege en repræsentant og/eller vicerepræsentanter, der i så fald vil blive betragtet som andragere. Hvis der ikke er udpeget sådanne repræsentanter, vil Europa-Parlamentet betragte den første underskriver eller en anden passende person som andrager.