21. Jeg bemærker, at der er lavet et sammendrag af mit andragende. Hvordan er dette foregået? 

Efter indgivelsen og registreringen laver Udvalget for Andragenders sekretariat et sammendrag af andragenderne, som forelægges medlemmerne af Udvalget for Andragender, der træffer afgørelse om, hvorvidt de opfylder betingelserne for behandling, og hvordan der skal følges op på dem.