26. Hvordan indgiver jeg et andragende efter at have udarbejdet en kladde? 

Når du er færdig med dit andragende, har du to muligheder: Du kan lade din tekst ligge på din konto som en kladde, og når du klikker på "Gem kladden og luk", får du en liste over dine kladder frem. For at få din kladde frem klikker du på "Se detaljer" under den for at se et overbliksbillede.

Gemte kladder betragtes ikke som andragender; de forbliver på din konto, indtil du beslutter at indgive eller slette dem, og de behandles ikke.

Du har nu to valgmuligheder:  Hvis du ønsker at foretage ændringer i din kladde, klikker du på "Rediger" i listen over kladder og foretager de nødvendige ændringer. Husk at klikke på "Gem kladden og luk" i redigeringsskærmbilledet. Alternativt kan du indgive dit andragende ved at klikke på "Gå til trin 3" og "Start andragendet". Når andragendet er indgivet, bliver der sendt en bekræftelsesmail til den e-mailadresse, du har oplyst.