28. Kan jeg trække mit andragende tilbage, når det er indgivet? 

Du kan til enhver tid trække dit andragende tilbage, både før og efter at Udvalget for Andragender har truffet afgørelse om, hvorvidt det opfylder betingelserne for behandling. Et andragende, der er trukket tilbage, vil ikke blive behandlet yderligere og vil ikke blive lagt ind på eller vil blive fjernet fra portalen for andragender.

Bemærk venligst, at hvis der indgives mange andragender, som ligner hinanden og efterfølgende trækkes tilbage, vil kun det senest indgivne blive taget i betragtning. Der kræves ingen bekræftelse, hvis det kun er nogle af teksterne til et andragende, der trækkes tilbage, og ikke hele andragendet.