29. Hvordan kan jeg støtte et andragende? Hvad vil det sige? 

På den liste, der fremkommer, når du har søgt efter et andragende, klikker du på "Se" for at se sammendraget af et andragende, der har din interesse. Hvis du er enig i andragendet, kan du støtte det ved at klikke på "Støt andragendet" nederst på siden.

Hvis du støtter det, får du ikke status af andrager, men du bliver berettiget til at modtage beskeder om eventuelt nyt vedrørende andragendet. Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender vil behandle alle indgivne andragender i overensstemmelse med sin forretningsorden og kravene i traktaterne. Udvalget vil udelukkende basere sine overvejelser og afgørelser på andragendets konkrete indhold, uanset antallet af underskrivere og støttere.

Støttefunktionen kan kun anvendes, når andragendet er offentliggjort på portalen for andragender, og indtil andragendet afsluttes. Antallet af støttere vises både i søgeresultaterne under titlen på et andragende og i den separate pdf-fil, der indeholder detaljerne om andragendet. Der placeres et bånd ud for støttefristen i søgeresultaterne for at vise de mest populære (dvs. mest støttede) andragender. Bemærk venligst, at det af hensyn til beskyttelsen af tredjeparters personlysninger kun er antallet af støttere, der vises under et andragende (i søgeresultaterne og i pdf-filen).

Du kan give din støtte til andragendet og efterfølgende trække din støtte tilbage, så længe andragendet stadig er åbent. Støtte og tilbagetrækning kan dog kun ske én gang: Hvis du trækker din støtte til et andragende tilbage, kan du ikke støtte det igen senere.