3. Hvilket emne kan dit andragende omhandle? 

Emnet i et andragende skal vedrøre et spørgsmål, der hører under Den Europæiske Unions virksomhedsområde. Det kunne for eksempel dreje sig om:

  • dine traktatfæstede rettigheder som EU-borger
  • miljøspørgsmål
  • forbrugerbeskyttelse
  • fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser
  • det indre marked
  • beskæftigelsesspørgsmål og socialpolitik
  • anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
  • andre problemer i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen.