32. Drøftes alle andragender på møderne i Udvalget for Andragender? 

Sekretariatet modtager et stort antal andragender hvert år. De fleste af dem behandles ved hjælp af en skriftlig procedure. Andragender, der skal drøftes på udvalgets møder, udvælges på grundlag af forslag fra de politiske grupper eller fra sekretariatet, fortrinsvis fordi de vil være af almen interesse, eller fordi offentlig opmærksomhed om deres emner vil bidrage til at få løst de spørgsmål, der rejses i dem.