33. Hvad skal jeg gøre, for at mit navn og andragende kommer med på portalen? 

Du skal sørge for at sætte hak ved valgmuligheden "Jeg er indforstået med, at Europa-Parlamentet af hensyn til gennemsigtighed offentliggør mit navn." i det fortrolighedsspørgsmål, der kommer frem på formularen til indgivelse af andragendet. Læs venligst oplysningerne under denne valgmulighed omhyggeligt. Disse andragender kan også behandles på et offentligt møde i Udvalget for Andragender.

Hvis du har valgt en anden valgmulighed og ønsker at ændre dette, bedes du sende din anmodning til os på peti-secretariat@europarl.europa.eu. Det er imidlertid ikke længere muligt at gå tilbage til anonymitet, når først der er truffet afgørelse om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for behandling. Europa-Parlamentet vil gøre sig alle bestræbelser på at trække eventuelle ikke-anonymiserede oplysninger tilbage, fra den dato hvor anmodningen modtages, men påtager sig intet ansvar for tredjeparters yderligere offentliggørelse af en andragers oplysninger.