35. Hvilke krav er der til adgangskoden? 

Adgangskoden skal bestå af mindst 6 tegn.