7. Hvordan indgiver jeg et andragende? 

Andragender kan indgives på to måder:

a. elektronisk via portalen for andragender:

Hvis du ønsker at indgive et andragende via dette websted, bedes du læse oplysningerne og instrukserne i afsnittet "Hvordan indgiver jeg et andragende på via portalen for andragender?" grundigt og derefter udfylde onlineformularen.

Bemærk venligst, at indgivelser pr. fax, e-mail eller andre kommunikationsmidler end dem, der er angivet, ikke kan behandles.

b. med posten til følgende adresse:

European Parliament

Chair of the Committee on Petitions

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles

BELGIUM

Hvis du ønsker at indgive andragendet i papirform, er det ikke nødvendigt at udfylde en formular eller overholde et standardformat.

Det er vigtigt at bemærke, at dit andragende skal:

  • være forsynet med dit navn, din nationalitet og din faste adresse (er der tale om et kollektivt andragende, skal det være forsynet med repræsentantens, eller i det mindste den første underskrivers, navn, nationalitet og faste adresse)
  • være underskrevet.

Bemærk venligst, at andragender i papirform, der ikke indeholder ovennævnte oplysninger og/eller ikke er underskrevet, ikke vil blive behandlet af Europa-Parlamentet.

Dit andragende kan være vedføjet bilag, f.eks. kopier af dokumentation, som du ønsker at fremlægge.