8. Hvad sker der med mit andragende efter indgivelsen? 

Efter indgivelsen af dit andragende til Parlamentet, enten elektronisk eller pr. post, bliver det først registreret af Europa-Parlamentets tjenestegrene, markeret som anonymt eller fortroligt, hvis du anmoder om dette, og tildelt et andragendenummer. Du vil derefter modtage en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af dit andragende.

Efter registreringen sendes andragenderne til sekretariatet for Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender til analyse og vurdering.

Sekretariatet vil muligvis kontakte dig for yderligere oplysninger via de kontaktoplysninger, du har angivet i dit andragende. Det er derfor vigtigt at angive opdaterede kontaktoplysninger. Sekretariatet udarbejder et sammendrag af andragendet og fremsætter anbefalinger til medlemmerne af Udvalget for Andragender om videre tiltag.

Afgørelser om, hvorvidt andragender opfylder betingelserne for behandling, træffes af Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Udvalget træffer ligeledes afgørelse om opførelse af andragender på udvalgets mødedagsorden.