9. Hvilke foranstaltninger træffer man, hvis andragender ikke opfylder betingelserne for behandling? 

Hvis dit andragende ikke opfylder antagelighedskravene (se det relevante afsnit "4. Hvilke særlige krav gælder for mit andragende?"), vil Udvalget for Andragender erklære, at det ikke opfylder betingelserne for behandling. Andragender, der ikke opfylder betingelserne for behandling, bliver arkiveret, og der træffes ikke yderligere foranstaltninger. Udvalget vil underrette dig skriftligt om sin afgørelse.

Alt efter hvad andragendet drejer sig om, kan Udvalget for Andragender råde dig til at henvende dig til et ikke-EU-organ (f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol), en national myndighed (f.eks. den nationale ombudsmand eller det nationale Udvalg for Andragender) eller en retslig myndighed.