Andragende nr. 0003/2018 af Beáta Bihari, ungarsk statsborger, om påstået overtrædelse af artikel 3 i direktiv 2014/52/EU i Ungarn  
Data for andragende  

0003/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0003/2018 af Beáta Bihari, ungarsk statsborger, om påstået overtrædelse af artikel 3 i direktiv 2014/52/EU i Ungarn

Andragendets nummer: 0003/2018

Emner: Grundlæggende rettigheder,  Landbrug,  Ejendomsrettigheder,  Energi,  Miljø,  Sundhed

Land: Ungarn

Data for andrager  

Navn: Beáta Bihari

Sammendrag af andragende  

Andrageren mener, at projektet om at bygge en 400 kV højspændingsledning i hendes region i Ungarn er i strid med artikel 3 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/52/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.Related information