Andragende nr. 0042/2019 af M.B., tysk statsborger, for sammenslutningen "Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.", om kalibrering af specifikke typer vægte  
Data for andragende  

0042/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0042/2019 af M.B., tysk statsborger, for sammenslutningen "Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.", om kalibrering af specifikke typer vægte

Andragendets nummer: 0042/2019

Emner: Det indre marked

Land: Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren mener, at der bør være en mere harmoniseret tilgang i hele EU med hensyn til udstedelse af kalibreringscertifikater og fastsættelse af kalibreringsperioder for vægte. Andrageren forklarer, at ikke-fastmonterede vægte, der importeres og sælges i Tyskland, skal gennemgå en kalibreringscertificering, hvilket er dyrt og tidskrævende. Den retlige ramme synes at være anderledes for fastmonterede vægte. Andrageren mener, at alle systemer bør harmoniseres for at undgå forvridninger på det indre marked for salget af disse produkter.