Andragende nr. 0067/2019 af Nuno Pereira, portugisisk statsborger, om finansiel bistand til personer, der blev ramt af brandene i Portugal i 2017  
Data for andragende  

0067/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0067/2019 af Nuno Pereira, portugisisk statsborger, om finansiel bistand til personer, der blev ramt af brandene i Portugal i 2017

Andragendets nummer: 0067/2019

Emner: Miljø,  Regionalpolitik

Land: Portugal

Navn på forening: MAAVIM

Data for andrager  

Navn: Nuno Pereira

Sammendrag af andragende  

Andrageren gør rede for den desperate situation, som mange personer, der blev ramt af skovbrande i Portugal i 2017, og som ikke har været i stand til at få økonomisk støtte fra de portugisiske myndigheder, befinder sig i, selv om der findes omfattende national finansiering og EU-finansiering. Han anfører, at tusindvis af mennesker, både portugisiske statsborgere og EU-borgere med bopæl i Portugal, stadig er hjemløse, har behov for lægebehandling, og at mange af dem har mistet alle deres indkomstmuligheder. Andrageren hævder ikke desto mindre, at de ikke har været i stand til at kræve den finansielle støtte, de var berettiget til, på grund af restriktiv og uigennemtænkt lovgivning samt på grund af de relevante portugisiske myndigheders dårlige kommunikation om deres rettigheder.