Andragende nr. 0077/2019 af V.B., slovensk statsborger, for "Alpe Adria Green", om problemer forårsaget af forurening fra et stålværk i provinsen Trieste (Italien)  
Data for andragende  

0077/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0077/2019 af V.B., slovensk statsborger, for "Alpe Adria Green", om problemer forårsaget af forurening fra et stålværk i provinsen Trieste (Italien)

Andragendets nummer: 0077/2019

Emner: Miljø - Affald,  Miljø - Konsekvensvurderinger,  Sundhed

Land: Italien,  Slovenien,  Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren udtrykker bekymring over den alvorlige fare for menneskers sundhed og miljøet, som forårsages af forurening fra en stålfabrik i Servola i provinsen Trieste, hvor de øvre grænser for benzen, PM10 og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) tilsyneladende er overskredet. Han påpeger også, at farligt affald, der er deponeret i nærheden, forårsager jord-, grundvands- og havforurening. Han understreger, at anvendelse af forsigtighedsprincippet er afgørende, når det drejer sig om folkesundheden og miljøbeskyttelse i Europa. Endelig opfordrer han til, at der indledes en procedure mod Italien for overtrædelse af EU-lovgivningen.