Andragende nr. 0124/2019 af R. L. P., spansk statsborger, på vegne af "No to the Enlargement of the Praderas Purification Plant", om overtrædelse af europæiske direktiver i forbindelse med de nye oprydningsprojekter for Pontevedras flodmunding (Galicien, Spanien)  
Data for andragende  

0124/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0124/2019 af R. L. P., spansk statsborger, på vegne af "No to the Enlargement of the Praderas Purification Plant", om overtrædelse af europæiske direktiver i forbindelse med de nye oprydningsprojekter for Pontevedras flodmunding (Galicien, Spanien)

Andragendets nummer: 0124/2019

Emner: Miljø - Konsekvensvurderinger,  Miljø - Affald

Land: Spanien

Navn på forening: Plataforma Non A Ampliación da Depuradora dos Praceres

Data for andrager  

Navn: R. L.

Sammendrag af andragende  

Andrageren påstår, at EU-Domstolen i 2016 bekræftede den gentagne overtrædelse af bestemmelserne om spildevandsrensning i Pontevedras flodmunding, efter at Kommissionen havde indgivet en klage mod Spanien, der var foranlediget af den offentlige sundhedsrisiko i kølvandet på den utilstrækkelige rensning af byspildevand. Hun gør indsigelse mod det nye projekt, idet hun anfører, at det blot ville flytte udledningsstedet ind i flodmundingen uden egentlig at løse problemet. Hun beklager endvidere, at projektet, der omfatter udvidelsen af det nuværende rensningsanlæg, ikke offentliggøres, og betragter dette som en overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger.