Andragende nr. 0134/2020 af K.K., polsk statsborger, om påstået manglende offentlig høring og konsekvenser for miljøet i forbindelse med den polske regerings opførelse af en ny lufthavn  
Data for andragende  

0134/2020

Sammendragets titel: Andragende nr. 0134/2020 af K.K., polsk statsborger, om påstået manglende offentlig høring og konsekvenser for miljøet i forbindelse med den polske regerings opførelse af en ny lufthavn

Andragendets nummer: 0134/2020

Emner: Miljø,  Miljø - Beskyttelse og bevarelse,  Grundlæggende rettigheder,  Sundhed,  Miljø - Konsekvensvurderinger

Land: Polen

Data for andrager  

Navn: K. K.

Sammendrag af andragende  

Andrageren hævder, at den polske regering har vedtaget en særlov, der gør det muligt for offentlige myndigheder at bygge en lufthavn med kapacitet til 100 millioner passagerer syd for Warszawa uden nogen offentlig høring eller miljøkonsekvensvurdering. Andrageren hævder, at planen om at bygge lufthavnen er i strid med Århuskonventionen, landskabskonvention og støjdirektivet. Han hævder, at myndighederne hemmeligholder den nøjagtige placering og planerne for lokalsamfundene. Han hævder, at en udvidelse af de eksisterende lufthavne i Warszawa, Modlin og Radom er et godt alternativ til den nye lufthavn.