Andragende nr. 0165/2019 af J. K., polsk statsborger, om nedsættelse af et særligt udvalg i Europa-Parlamentet om undersøgelse af den polske offentlige anklagemyndigheds funktion  
Data for andragende  

0165/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0165/2019 af J. K., polsk statsborger, om nedsættelse af et særligt udvalg i Europa-Parlamentet om undersøgelse af den polske offentlige anklagemyndigheds funktion

Andragendets nummer: 0165/2019

Emner: Grundlæggende rettigheder,  Retlige anliggender

Land: Polen

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren opfordrer til, at der nedsættes et særligt undersøgelsesudvalg, som skal undersøge de påståede problemer med den polske offentlige anklagemyndigheds funktion. Andrageren fastholder, at borgernes rettigheder krænkes i Polen som følge af de forfatningsstridige ændringer, der er blevet foretaget i retssystemet, siden den nuværende polske regering kom til magten i 2015. De spørgsmål, der rejses af andrageren, omfatter en sammenlægning af anklagemyndighedens kontor og justitsministers kontor og politiseringen af de retshåndhævende myndigheder.