Andragende nr. 0256/2019 af T.K., tysk statsborger, om et forbud mod transport af husdyr i EU's medlemsstater og til tredjelande  
Data for andragende  

0256/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0256/2019 af T.K., tysk statsborger, om et forbud mod transport af husdyr i EU's medlemsstater og til tredjelande

Andragendets nummer: 0256/2019

Emner: Dyrevelfærd

Land: Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren opfordrer til, at der indføres et forbud mod transport af husdyr i EU's medlemsstater og til tredjelande.