Andragende nr. 0262/2018 af Luiz Rittmeier, tysk statsborger, om en klage mod Forbundsrepublikken Tyskland på grund af manglende overholdelse af direktivet om ekstern støj (direktiv 2002/49/EF)  
Data for andragende  

0262/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0262/2018 af Luiz Rittmeier, tysk statsborger, om en klage mod Forbundsrepublikken Tyskland på grund af manglende overholdelse af direktivet om ekstern støj (direktiv 2002/49/EF)

Andragendets nummer: 0262/2018

Emner: Miljø

Land: Tyskland

Data for andrager  

Navn: Lutz Rittmeier

Sammendrag af andragende  

Andragendet vedrører påstande om byen Eckernfoerdes manglende overholdelse af direktiv 2002/49/EF om ekstern støj og anden EU-lovgivning, herunder direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger samt overtrædelser af Århus-konventionen. Andrageren redegør for de retlige bestemmelser, som han hævder er blevet tilsidesat, herunder navnlig bestemmelserne vedrørende obligatorisk periodisk revision af handlingsplaner for ekstern støj, offentlig høring og ret til deltagelse i relateret beslutningstagning samt adgang til oplysninger. Andrageren hævder, at visse overtrædelser går helt tilbage til 2007, og at de offentlige myndigheder gentagne gange har afvist behandlingen af klagerne over fremgangsmåden og de efterfølgende forsinkelser.Related information